Diensten van BRA

Wacht niet totdat de onderlinge verhoudingen tussen partijen volledig verstoord zijn. Voordat het zo ver komt, is het raadzaam om advies in te winnen bij één van onze arbeidsspecialisten. Wij kunnen adviseren, begeleiden, bemiddelen en juridische bijstand verlenen in en buiten rechte. Bovendien kan BRA u stapsgewijs begeleiden bij sollicitatiegesprekken en onderhandelingen. Ook reviseren wij arbeidscontracten en adviseren wij op het gebied van arbeidsomstandigheden. Met andere woorden: BRA biedt een oplossing voor al uw problemen!

Typische BRA-Vragen:

  • - Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst?
  • - Kan ik een werknemer ontslaan tijdens ziekte?
  • - Heb ik recht op een getuigschrift van mijn werkgever?
  • - Mag ik een werknemer verplichten een alcohol- of drugstest te ondergaan?
  • - Wanneer is een werknemer in vaste dienst?
  • - Beëindiging van de arbeidsrelatie door een beëindigingsovereenkomst; waar heb ik recht op?
  • - Welke gegevens dienen te worden vastgelegd in een personeelsdossier?

Contact ons vandaag nog voor ondersteuning bij uw arbeidsrechtelijke vraagstukken en conflicten.

CONTACT ONS